Att tänka på när du jämför barnförsäkringar

Att skaffa en barnförsäkring är något som du normalt gör när barnet är nyfött och kan ge ett mycket behövligt stöd om barnet råkar ut för både sjukdomar och olyckor. När du jämför barnförsäkringar ser du att ett bolag erbjuder högre ersättning för en sorts kostnader, till exempel vårdkostnader, medan ett annat erbjuder högre kostnader för en annan sorts kostnader, såsom ekonomisk invaliditet. Ibland kan skillnaden mellan två typer av ersättningar vara att inte få någonting, till en ersättning på flera hundra tusen. Ofta innebär högre ersättningsbelopp högre premier, men inte alltid.

Det är värt att undersöka gentemot ditt landsting och gentemot försäkringskassan för att se vilka ersättningar som redan finns i det offentliga sjukvårdssystemet, för att kontrollera vilka komponenter som är väsentliga för dig, och vilka komponenter som möjligen inte är så viktiga. På internet finns flera resurser för att jämföra barnförsäkringar, och är bra att använda för att hitta de som kan anses som trygga barnförsäkringar. Försäkringsbolagen har naturligtvis också information på respektive hemsida.

Olika typer av ersättningar.

När du jämför barnförsäkringar finns det ett antal kategorier av ersättningar som är värda att känna till. Medicinsk invaliditet innebär att en skada eller sjukdom ger en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som i framtiden kommer att innebära problem för individen. Desto större skada eller gravare sjukdom, desto större ersättning. Ekonomisk invaliditet innebär att du efter en olycka eller sjukdom, som också har gett upphov till medicinsk invaliditet, har en nedsatt arbetsförmåga med minst 50%. Ersättningen för ekonomisk invaliditet betalas ut vid ett tillfälle.

Vissa försäkringar betalar ut en engångssumma när ditt barn får en allvarlig diagnos. Flera försäkringar betalar ut en ersättning till en förälder som har beviljats vårdbidrag från Försäkringskassan. Vårdkostnader och kostnader för sjukhusvistelse ingår normalt, men ersättningarna skiljer sig här, liksom för alla typer av skador och sjukdomar. Det går förstås inte att förutsäga vad som skulle kunna hända ditt barn, och det är inte det roligaste att fundera över. Frågor som ”Vad kan vi klara av utan försäkring?”, ”Vad har vi råd att lägga per månad?” får vara komplement till tankar om vilken försäkring som ger bäst skydd.